Lotoo Paw Gold Touch Opening Event

ตารางเวลางาน

เวลา รายละเอียด
15:00 ลงทะเบียนเข้างานรับสิทธิสุ่มของรางวัลในงาน
15:10 Booth open

  • เริ่มให้เข้าชมบูทต่างๆเพื่อทดสอบและสอบถามรายละเอียดสินค้า
15:40 กล่าวเปิดงานและรับชมการนำเสนอสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำ

  • Dita Presentation
  • Lotoo Presentation
  • qdc presentation
16:00 Sale start

  • เริ่มช่วงเวลาโปรโมชั่นในงาน
17:30 Special Promotion (Flash Sale)

  • โปรลับ โปรแรง โปรโมชั่นเฉพาะช่วงเวลา ลดแลกแจกแถม
18:30 Lucky Draw

  • จับฉลากจากผู้ซื้อสินค้าในงาน