ประวัติ ความเป็นมาของ “Life Audio” ครับ

“Life Audio” คือผู้ผลิต Hi-fi Audio Cable ระดับ Reference เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนในปี 2016 เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับชุดเครื่องเสียงในทุกระดับ

ความเป็นมา

โลกเครื่องเสียงในวงกว้างจากอดีตถึงปัจจุบัน ต่างก็ปฏิเสธ ไม่ได้เลยว่า Cable คือองค์ประกอบหลักที่นำพา ให้ไปสู่เสียงที่ดีที่สุดของแต่ละ System ได้

จากประสบการณ์ที่สะสมในวงการเครื่องเสียงมากกว่า 20 ปี ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ว่าอยากทำสายแบรนด์ของไทย ให้เทียบเท่ากับแบรนด์ใหญ่ ในเวทีโลก เราจึงศึกษาคิดค้น และลองผิดลองถูกมาเป็นเวลา มากว่า 10 ปี จนได้ความลงตัวที่ดีที่สุด ส่วน Material เราได้คัดสรรวัสดุ เกรด Premium ทั้งหมดในการผลิต เพื่อให้การถ่ายทอดสัญญาณได้อย่างบริสุทธิ์ ไม่มีผิดเพี้ยน

รวมถึงการ Design ที่มีความเข้าใจถึงการใช้งานจริงได้อย่างง่ายและลงตัว งานประกอบสวยงามและแข็งแรง ยืดหยุ่นต่อการใช้งานได้อย่างลงตัว

Life Audio Cable คือ สิ่งนวัตกรรมใหม่ที่เติมเต็มสำหรับ System ของท่าน การส่งสัญญาณที่ถูกต้องตรงไปตรงมา ไม่มีสูญเสีย ส่งผลให้ System ของท่าน มีความเป็นธรรมชาติได้บรรยากาศของดนตรีที่สมสมจริง มีชีวิต ชีวา ดังชื่อ “Life Audio”