การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

  • Username
  • ชื่อและนามสกุลของท่าน
  • ที่อยู่ของท่าน
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • email ของท่าน
หากท่านมีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อทางบริษัทโดยตรงเพื่อขอคำขี้แจง **บริษัทได้ทำการติดตั้งเว็บไซต์นี้ไว้บนเครื่องเซอร์เวอร์ที่อยู่ในศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและผู้ดูแลรักษาระบบตลอดเวลา ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะปลอดภัยและไม่ถูกนำไปใช้ทางที่ผิดกฏหมายหรือทำให้เกิดความเสียหายใดๆแก่ท่าน
ในบางกรณีทางเว็บไซต์จะมีการเปลี่ยนแปลงบริการและข้อตกลง ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์ทุกครั้งที่ใช้งาน
  1. เพื่อพัฒนาการบริการของบริษัทสำหรับท่านบริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อติดต่อและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านเพื่อการพัฒนาระบบและบริการของทางบริษัท
  2. เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของทางบริษัทให้แก่ท่านบริษัทจะส่งรายละเอียดของสินค้าและบริการใหม่ให้แก่ท่านในกรณีเมื่อมีสินค้าหรือบริการใหม่ที่ท่านอาจจะสนใจ หรือถ้าท่านสนใจจะรับข้อมูลสินค้าและบริการท่านสามารถส่งข้อมูลของท่านมาที่ iconicmusic.th@gmail.com และทางบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของท่านลงในฐานข้อมูล
การใช้งานเว็บไซต์นี้เปรียบเสมือนท่านได้อ่านข้อตกลงและยอมรับข้อตกลงของทางเว็บไซต์
ทางบริษัทของเราเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่านและให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างที่ดีสุดตามมาตรฐานธุรกิจการค้าออนไลน์ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและทางบริษัทไม่มีนโยบายในการขาย นำกลับมาใช้ใหม่ เช่าซื้อ เปิดเผย หรือให้ยืมข้อมูลใดๆ กับองกรณ์หรือสถาบันใดๆ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาในเครื่องเซอร์เวอร์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล หากท่านมีข้อส่งสัยท่านสามารถติดต่อเราได้ทาง iconicmusic.th@gmail.com