ทาง Iconic Music เรารับประกันสินค้ายังไง ?

สินค้าทุกชิ้นที่อยู่ในระบบของ Iconic Music  เป็นสินค้าใหม่และมีประกันศูนย์ไทยรับรองทั้งหมด ยกเว้นสินค้าในหมวด สินค้ามือสอง หรือสินค้าอื่นที่มีการระบุเงื่อนไขพิเศษเฉพาะสินค้านั้นๆ

  • ระยะเวลาการรับประกันของสินค้าแต่ละชนิดนั้นแตกต่างกัน  ขอให้ท่านอ่านเงื่อนไขในการรับประกันจากเอกสารประกอบสินค้าชิ้นนั้นๆ
  • หากท่านต้องการขอใช้สิทธิภายใต้การประกันสินค้า โดยเป็นสินค้าที่มีปัญหาซึ่งเกิดจากข้อผิดพลาดในการผลิด ท่านจะต้องส่งสินค้ากลับมาที่ Iconic Music Online Store พร้อมทั้งเอกสารแสดงการสั่งซื้อหรือเอกสารการชำระเงินภายในเวลา 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า
  • ลักษณะสินค้าที่ถือว่าหมดสิทธิภายใต้การประกันสินค้า ได้แก่ สินค้าที่ถูกดัดแปลงแก้ไข ตรารับประกันที่ตัวสินค้าได้รับความเสียหาย ปัญหาเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือสินค้าที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ
  • ในกรณีที่ท่านส่งสินค้าเพื่อขอใช้สิทธิภายใต้การประกันสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการ​ (Service Fee) ในกรณีที่บริษัทตรวจไม่พบปัญหา หรือพบว่าปัญหาที่ท่านระบุเป็นปัญหานอกเหนือจากเงื่อนไขในประกันสินค้า
  • ทั้งนี้เงื่อนไขประกันของสินค้าทุกชึ้นนั้นขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต แต่ทาง Iconic Music Online Store จะพยายามอย่างดีสุดที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับท่านเท่าที่จะสามารถทำได้

หูฟัง (Earphones & Headphones)
โดยทั่วไปหูฟังทุกคู่ที่ท่านซื้อจาก Iconic Music Online Store จะมีระยะเวลาประกัน 1 ปี  ซึ่งครอบคลุมปัญหาที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตของหูฟังและชิ้นส่วนของหูฟังนั้นๆ แต่จะไม่รวมความชำรุดจากการใช้งาน (Wear & Tear)

แอมพลิไฟเออร์ (Amplifiers) และ เครื่องเล่นเพลง (Music Players)
โดยทั่วไปแอมพลิไฟเออร์ทุกชิ้นที่ท่านซื้อจาก Iconic Music Online Store จะมีระยะเวลาประกัน1 ปี ซึ่งครอบคลุมปัญหาที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตของแอมพลิไฟเออร์และชิ้นส่วนของแอมพลิไฟเออร์นั้นๆ และเป็นระยะเวลา 6 เดือนสำหรับแบตเตอร์รี่ แต่จะไม่รวมความชำรุดจากการใช้งาน (Wear & Tear)

สายนำสัญญาณเสียง (Cables & Interconnects)
​สายนำสัญญาณเสียงที่ท่านซื้อจาก Iconic Music Online Store จะมีระยะเวลาประกัน 1 ปี ซึ่งครอบคลุมปัญหาที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตของสายนำสัญญาณเสียงนั้นๆ

 

ทั้งนี้เงื่อนไขในการรับประกันสินค้าทุกขิ้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางบริษัทผู้ผลิต หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดการรับประกัน ท่านสามารถส่งคำถามของท่านมาที่ iconicmusic.th@gmail.com