เงื่อนไขในการใช้งาน

ทางบริษัท Iconic Music Limited Partnerships รู้สึกยินดีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ การใช้งานใดๆ ในเว็บไซต์นี้เปรียบเสมือนว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงในการใช้งานที่บริษัทได้ระบุ คำว่า “Iconic Music Online Storeหรือ “บริษัท” นั้นหมายถึง Iconic Music Online Store ซึ่งคือเจ้าของของเว็บไซต์นี้ คำว่า “ท่าน” หมายถึง ผุ้ใช้งาน หรือ ลูกค้า ของเว็บไซต์นี้