การใช้ข้อมูลของท่าน

  1. เพื่อพัฒนาการบริการของบริษัทสำหรับท่านบริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อติดต่อและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านเพื่อการพัฒนาระบบและบริการของทางบริษัท
  2. เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของทางบริษัทให้แก่ท่านบริษัทจะส่งรายละเอียดของสินค้าและบริการใหม่ให้แก่ท่านในกรณีเมื่อมีสินค้าหรือบริการใหม่ที่ท่านอาจจะสนใจ หรือถ้าท่านสนใจจะรับข้อมูลสินค้าและบริการท่านสามารถส่งข้อมูลของท่านมาที่ iconicmusic.th@gmail.com และทางบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของท่านลงในฐานข้อมูล